אירועי 70 שנה לאנציקלופדיה תלמודית במלון ענבר ירושלים

דברי הרב פרופסור אברהם שטינברג באירוע 70 שנה לאנציקלופדיה תלמודית

דברי בני גור באירוע 70 שנה לאנציקלופדיה תלמודית

קונצרט החזנות באירוע 70 שנה לאנציקלופדיה התלמודית